Europrojekty Consulting sp. z o.o.

19 stycznia zatwierdzono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na ten rok. Uwzględnia on terminy wszystkich planowanych w 2023 r. konkursów, finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. W ramach programu wnioskodawcy będą mieli okazję otrzymać m. in. wsparcie w przeprowadzeniu procesu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz rozpoczęciu współpracy nauki z biznesem, jak również wsparcie dla projektów w zieloną energię. Planowane są aż 53 nabory, w tym m.in. kredyt ekologiczny i kredyt technologiczny.

Harmonogram dostępny jest na stronie:

Microsoft Word – harmonogram FENG 11.01.23 CLEAR (poir.gov.pl)

 

 Dodaj komentarz