Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja zarządzająca planuje uruchomienie naboru w ramach:

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021  oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Obszaru tematycznego: Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich (Blue Growth).

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa na przedsięwzięcia w zakresie:

  • inwestycyjnym (m.in. w portach morskich lub śródlądowych): nowe środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie), dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska, wydatki inwestycyjny w portach (m.in. budowa, wymiana lub modernizacja infrastruktury portowej), pogłębianie;
  • eksperymentalnych prac rozwojowych;
  • usług doradczych.

Dofinansowanie dla projektu może wynosić od 200 tys. do 2 mln EUR, w tym:

  • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych;
  • na usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% wartości kosztów kwalifikowanych;
  • na inwestycje w portach morskich lub śródlądowych: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych;
  • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości kosztów kwalifikowanych;
  • na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych.

Istotnym elementem dodatkowo premiowanym podczas oceny wniosku jest partnerstwo z podmiotami państwa darczyńcy – Norwegii.

Uruchomienie naboru planowane jest na I kwartał 2022 r.

Jako firma doradczo – konsultingowa kompleksowo zajmujemy się przygotowaniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej prowadzącej do uzyskania dofinansowania, jak również rozliczeniem projektu.

W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.Dodaj komentarz