Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje uruchomienie naboru wniosków „Robogrant – proponowane warunki interwencji”, w ramach których firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z branży przemysłowej aplikować będą mogły o dofinansowanie automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 1 mln zł, maksymalny poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków uruchomiony zostanie w terminie maj / czerwiec 2022 r.

Dotacja będzie mogła być przeznaczona na zakup robotów produkcyjno-usługowych lub najbardziej zaawansowanych maszyn automatyzujących procesy produkcyjne.Dodaj komentarz