Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • Solar energy panels with wind turbines in the sunset

  Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Wnioski o dofinansowanie składać będzie można w terminie: od 30.06.2017 r. do 31.08.2017 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą: jst i ich związki, jednostki zależne od […]

 • fundusze 2014-2020

  Informujemy, iż w dniu 30.05.2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej. O dofinansowanie ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie uzyskać można na projekty w zakresie: modyfikacji procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. […]

 • poiiś

  Informujemy iż na III kwartał 2017 r. zaplanowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla działania: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych […]

 • innowacje

  Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działania: 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R skierowanego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Termin naboru: ogłoszenie naboru: 30.09.2017 r.; nabór: 31.10.2017 r. – 29.12.2017 r. W ramach działania wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie wyników prac […]

 • Informujemy, iż w okresie od 30.06.2016 do 31.07.2017 można składać wnioski o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 1.6 Tworzenie miejsc pracy na obszarze specjalnej strefy włączenia  (SSW) skierowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał […]

 • logo-fw

  Uprzejmie informujemy, iż w najnowszym wydaniu magazynu fotowoltaika (nr 1/2017) ukazał się dodatek w postaci informacji nt. finansowania instalacji fotowoltaicznych w 2017 r. przygotowany przez Europrojekty Consulting Sp. z o.o. zawierający informacje dotyczące źródeł finansowania, katalogu uprawnionych beneficjentów, typów projektów, terminu naborów, form i wysokości dofinansowania. Szczegóły dostępne są na stronie: http://magazynfotowoltaika.pl/ Zapraszamy do zapoznania […]

 • poiiś

  Informujemy, iż ogłoszone zostały nabory w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Nabór skierowany jest do dużych przedsiębiorstw realizujących inwestycje w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, […]

 • Ministerstwo Energii

  Jako podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważoną Energia firma Europrojekty Consulting Sp. z o.o. przygotowała analizę dostępnych w roku 2017 dotacji dla sektora odnawialnych źródeł energii. Analiza ta została opublikowana na stronie Ministerstwa Energii pod adresem: http://www.me.gov.pl/node/26928 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem!

 • green-certyfikat

  Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od […]

 • MG1

  Szanowni Państwo,   informujemy, iż Europrojekty Consulting sp. z o.o.jako jedyna firma doradcza w Polsce została Partnerem Platformy Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Cieszymy się, że Platforma zrzesza liderów branży poszanowania energii w Polsce, m.in. IKEA, Saint-Gobain, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A., i inni. Link do Strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Podmioty+wspolpracujace

1 2