Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • dotacje-2014-2020

  Informujemy, iż opublikowany został harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018 zgodnie z którym na dzień 28.09.2018 r. planowane jest opublikowanie naboru dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Dofinansowaniu będą podlegały projekty ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje maszyny, urządzenia, […]

 • 68205_unia_europejska_fundusze

  Informujemy, iż ogłoszone zostały naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla działań: 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu 2: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej; 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, typ projektu 1: tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Działania skierowane są do mikro, małych, […]

 • NFOŚiGW

  Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie to: […]

 • _Obraz_euro20_i

  Szanowni Państwo,  już w październiku będzie 216 konkursów unijnych. Szanse na środki z Funduszy Europejskich mają przede wszystkim przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, uczelnie wyższe i jednostki naukowe. Nie znalazłeś się w wymienionej grupie? Nie szkodzi. Sprawdź ofertę wszystkich naborów unijnych, które ruszają na początku października lub trwają w tym miesiącu. Wśród nich znajdziesz 38 […]

 • Solar energy panels with wind turbines in the sunset

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17 Termin składania wniosków: 30.10.2017-29.12.2017 r. Kto może składać wnioski? Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – […]

 • po ir 2014-2020

  Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie projektów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki. PLANOWANA data naboru wniosków od 02.11.2017 do 30.03.2018 Kto może składać wnioski? Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej […]

 • Termomodernizacja

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Kto może składać wnioski? spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085), w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT […]

 • LOGO_POMORZE_ZACHODNIE_WERSJA_PODSTAWOWA

  Instytucja Zarządzająca opublikowała wyniki naboru dla konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_projektow_dofinans._1_5.pdf

 • logo-fw

  Uprzejmie informujemy, iż w najnowszym wydaniu magazynu fotowoltaika (nr 1/2017) ukazał się dodatek w postaci informacji nt. finansowania instalacji fotowoltaicznych w 2017 r. przygotowany przez Europrojekty Consulting Sp. z o.o. zawierający informacje dotyczące źródeł finansowania, katalogu uprawnionych beneficjentów, typów projektów, terminu naborów, form i wysokości dofinansowania. Szczegóły dostępne są na stronie: http://magazynfotowoltaika.pl/ Zapraszamy do zapoznania […]

 • Ministerstwo Energii

  Jako podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważoną Energia firma Europrojekty Consulting Sp. z o.o. przygotowała analizę dostępnych w roku 2017 dotacji dla sektora odnawialnych źródeł energii. Analiza ta została opublikowana na stronie Ministerstwa Energii pod adresem: http://www.me.gov.pl/node/26928 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem!

1 2