Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • _Obraz_euro20_i

  Informujemy, iż 25.09.2018 r. opublikowany zostanie nabór na bezzwrotne dotacje z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla: – Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.   O dofinansowanie starać się mogą: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, administracja rządowa, PGL Lasy Państwowe i jego […]

 • euro

  Informujemy, iż 25.09.2018 r. opublikowany zostanie nabór na bezzwrotne dotacje z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla: – Działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Nabór skierowany jest do: – Jednostek samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeń i związków – Jednostek organizacyjnych jst Typy projektów mogące otrzymać dofinansowanie: – Zabezpieczenie […]

 • finansowanie-fotowoltaiki-dotacje

  Informujemy, iż opublikowany został konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 w formie bezzwrotnych dotacji  z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, dla: Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałania 1.1.1 Wpieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowe Nabór […]

 • dotacje-2014-2020

  Informujemy, iż opublikowany został harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018 zgodnie z którym na dzień 28.09.2018 r. planowane jest opublikowanie naboru dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Dofinansowaniu będą podlegały projekty ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje maszyny, urządzenia, […]

 • green-certyfikat

  Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od […]

 • MG1

  Szanowni Państwo,   informujemy, iż Europrojekty Consulting sp. z o.o.jako jedyna firma doradcza w Polsce została Partnerem Platformy Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Cieszymy się, że Platforma zrzesza liderów branży poszanowania energii w Polsce, m.in. IKEA, Saint-Gobain, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A., i inni. Link do Strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Podmioty+wspolpracujace

 • Europrojekty

  Misją naszej firmy jest upowszechnienie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,  samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, przedsiębiorstw, rolników i osób fizycznych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Naszym dążeniem jest ponadto wzrost świadomości dotyczącej ochrony klimatu poprzez organizowane konferencje i szkolenia, udział w targach branżowych, publikacje i […]