Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • logo-fw

  Uprzejmie informujemy, iż w najnowszym wydaniu magazynu fotowoltaika (nr 1/2017) ukazał się dodatek w postaci informacji nt. finansowania instalacji fotowoltaicznych w 2017 r. przygotowany przez Europrojekty Consulting Sp. z o.o. zawierający informacje dotyczące źródeł finansowania, katalogu uprawnionych beneficjentów, typów projektów, terminu naborów, form i wysokości dofinansowania. Szczegóły dostępne są na stronie: http://magazynfotowoltaika.pl/ Zapraszamy do zapoznania […]

 • Motor show Poznań

  Europrojekty Consulting zaprasza Państwa na targi MOTOR SHOW 2017 w Poznaniu w dniach 6-9 kwietnia 2017 r. Podczas trwania tego wyjątkowego wydarzenia  promować będziemy bezzwrotne dotacje na finansowanie zakupów inwestycyjnych w tym transportu niskoemisyjnego. Zapraszamy do naszego stoiska w hali nr 5 a.

 • poiiś

  Informujemy, iż ogłoszone zostały nabory w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Nabór skierowany jest do dużych przedsiębiorstw realizujących inwestycje w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, […]

 • Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.02.2017 r.  Zarząd Województwa zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie bezzwrotnych dotacji z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Sektor podlegający dofinansowaniu dotacyjnemu – TURYSTYKA W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM. Nabór wniosków trwa w okresie od 31.03.2017 […]

 • Ministerstwo Energii

  Jako podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważoną Energia firma Europrojekty Consulting Sp. z o.o. przygotowała analizę dostępnych w roku 2017 dotacji dla sektora odnawialnych źródeł energii. Analiza ta została opublikowana na stronie Ministerstwa Energii pod adresem: http://www.me.gov.pl/node/26928 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem!

 • EKOLOGIA1

  Instytucją ogłaszającą, organizującą i przeprowadzającą aukcje energetyczne (AE) jest Urząd Regulacji Energetyki. Przedmiotem aukcji jest zakontraktowanie sprzedaży energii elektrycznej z wytworzonej z instalacji odnawialnych źródeł energii. W AE wyłaniani są przedsiębiorcy, którzy zaoferują produkcję energii z odnawialnego źródła po najniższej cenie. Zwycięzca otrzyma w ten sposób wsparcie w postaci gwarantowanej ceny zakupu jego energii na […]

 • LOGO_POMORZE_ZACHODNIE_WERSJA_PODSTAWOWA

  Informujemy, iż w dniu 11.04.2017 r. Uchwałą 547/17 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przyjął aktualizację harmonogramu naboru wniosków na rok 2017. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/harmonogram_2017_20170410.pdf  

 • oze1

  Informujemy, iż opublikowany został harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na rok 2017. Planowane są m.in. nabory w ramach: działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej – nabór planowany na czerwiec 2017 r.; działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, poddziałania […]

 • green-certyfikat

  Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od […]

 • MG1

  Szanowni Państwo,   informujemy, iż Europrojekty Consulting sp. z o.o.jako jedyna firma doradcza w Polsce została Partnerem Platformy Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Cieszymy się, że Platforma zrzesza liderów branży poszanowania energii w Polsce, m.in. IKEA, Saint-Gobain, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A., i inni. Link do Strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Podmioty+wspolpracujace

1 2