Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • LOGO_POMORZE_ZACHODNIE_WERSJA_PODSTAWOWA

  Instytucja Zarządzająca opublikowała wyniki naboru dla konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_projektow_dofinans._1_5.pdf

 • _Obraz_euro20_i

  Sierpień to kolejny miesiąc i nowe konkursy na dotacje z Funduszy Europejskich. Wśród nich znajdziesz 29 konkursów z programów ogólnopolskich, 102 konkursy z programów regionalnych i 4 konkursy w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej najważniejsze informacje o naborach. Co dla przedsiębiorców Sierpień to szansa zarówno dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców, gdyż […]

 • Solar energy panels with wind turbines in the sunset

  Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Wnioski o dofinansowanie składać będzie można w terminie: od 30.06.2017 r. do 31.08.2017 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą: jst i ich związki, jednostki zależne od […]

 • poiiś

  Informujemy iż od 31.07.2017 r. do 29.09.2017 r. składać można wnioski o dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla działania: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej skierowanego dla przedsiębiorców. W ramach […]

 • logo-fw

  Uprzejmie informujemy, iż w najnowszym wydaniu magazynu fotowoltaika (nr 1/2017) ukazał się dodatek w postaci informacji nt. finansowania instalacji fotowoltaicznych w 2017 r. przygotowany przez Europrojekty Consulting Sp. z o.o. zawierający informacje dotyczące źródeł finansowania, katalogu uprawnionych beneficjentów, typów projektów, terminu naborów, form i wysokości dofinansowania. Szczegóły dostępne są na stronie: http://magazynfotowoltaika.pl/ Zapraszamy do zapoznania […]

 • Ministerstwo Energii

  Jako podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważoną Energia firma Europrojekty Consulting Sp. z o.o. przygotowała analizę dostępnych w roku 2017 dotacji dla sektora odnawialnych źródeł energii. Analiza ta została opublikowana na stronie Ministerstwa Energii pod adresem: http://www.me.gov.pl/node/26928 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem!

 • green-certyfikat

  Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od […]

 • MG1

  Szanowni Państwo,   informujemy, iż Europrojekty Consulting sp. z o.o.jako jedyna firma doradcza w Polsce została Partnerem Platformy Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Cieszymy się, że Platforma zrzesza liderów branży poszanowania energii w Polsce, m.in. IKEA, Saint-Gobain, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A., i inni. Link do Strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Podmioty+wspolpracujace

 • Europrojekty

  Misją naszej firmy jest upowszechnienie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,  samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, przedsiębiorstw, rolników i osób fizycznych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Naszym dążeniem jest ponadto wzrost świadomości dotyczącej ochrony klimatu poprzez organizowane konferencje i szkolenia, udział w targach branżowych, publikacje i […]

 • bhp

  Finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą one mieć charakter zarówno inwestycyjny jak i doradczy. Najbardziej atrakcyjna jest oczywiście możliwość finansowania inwestycji. Może to być zakup i instalacja: – osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, – optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.), – urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, […]