Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • dotacje-2014-2020

  Informujemy iż 31.05.2018 r. opublikowany został nabór wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dla działania:  3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Nabór skierowany jest do: jednostek samorządu terytorialnego (jst), ich związków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych jst; przedsiębiorców – podmiotów zbiorowego zaopatrzenia w wodę […]

 • Fundusze UE

  22 marca br. rozpocznie się pierwsza runda tegorocznego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty (nawet 340 tys. zł) na zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Więcej informacji na stronie: https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

 • fundusze 2014-2020

  Informujemy, iż 20 marca br. startuje nabór wniosków w dwóch konkursach „Badania na rynek”, z których jeden jest przeznaczony dla miast średnich. Dotacje PARP można wykorzystać m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, zakup nieruchomości, budowę nowej linii produkcyjnej lub hal. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek  

 • Parp

  Do 28 lutego br. PARP przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do przedstawicieli MMSP, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają wiedzę z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych. Więcej informacji pod adresem: https://power.parp.gov.pl/nabor-2017-zamowienia-miedzynarodowe-2/dokumentacja-dzialania-2-2-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-typ-2  

 • Parp

  6 marca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu „Ochrona własności przemysłowej”. Przedsiębiorcy MSP mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln […]

 • Solar energy panels with wind turbines in the sunset

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie „Bezzwrotnych dotacji UE 2014-2020 dla innowacji oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, działanie 3.1 Odnawialne źródła energii  wraz z certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu w terminie: 09.02.2018 r. (piątek), godz. 10-14 Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Armii […]

 • rpo wz2

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie „Bezzwrotnych dotacji UE 2014-2020 dla inwestycji w zakresie rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi oraz rozwoju sieci wodociągowych i systemów oczyszczania ścieków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków działanie 3.7 Rozwój gospodarki […]

 • _Obraz_euro20_i

  Dzień Dobry, Informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje w roku 2018 ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla działań: 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych; 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków; 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi; 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, […]

 • dotacje-2014-2020

  Informujemy, iż opublikowany został harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018 zgodnie z którym na dzień 28.09.2018 r. planowane jest opublikowanie naboru dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Dofinansowaniu będą podlegały projekty ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje maszyny, urządzenia, […]

 • 68205_unia_europejska_fundusze

  Informujemy, iż ogłoszone zostały naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla działań: 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu 2: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej; 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, typ projektu 1: tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Działania skierowane są do mikro, małych, […]

1 2