Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • NFOŚiGW

  Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie to: […]

 • _Obraz_euro20_i

  Szanowni Państwo,  już w październiku będzie 216 konkursów unijnych. Szanse na środki z Funduszy Europejskich mają przede wszystkim przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, uczelnie wyższe i jednostki naukowe. Nie znalazłeś się w wymienionej grupie? Nie szkodzi. Sprawdź ofertę wszystkich naborów unijnych, które ruszają na początku października lub trwają w tym miesiącu. Wśród nich znajdziesz 38 […]

 • Solar energy panels with wind turbines in the sunset

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17 Termin składania wniosków: 30.10.2017-29.12.2017 r. Kto może składać wnioski? Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – […]

 • po ir 2014-2020

  Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie projektów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki. PLANOWANA data naboru wniosków od 02.11.2017 do 30.03.2018 Kto może składać wnioski? Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej […]

 • Termomodernizacja

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Kto może składać wnioski? spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085), w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT […]

 • LOGO_POMORZE_ZACHODNIE_WERSJA_PODSTAWOWA

  Instytucja Zarządzająca opublikowała wyniki naboru dla konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_projektow_dofinans._1_5.pdf

 • logo-fw

  Uprzejmie informujemy, iż w najnowszym wydaniu magazynu fotowoltaika (nr 1/2017) ukazał się dodatek w postaci informacji nt. finansowania instalacji fotowoltaicznych w 2017 r. przygotowany przez Europrojekty Consulting Sp. z o.o. zawierający informacje dotyczące źródeł finansowania, katalogu uprawnionych beneficjentów, typów projektów, terminu naborów, form i wysokości dofinansowania. Szczegóły dostępne są na stronie: http://magazynfotowoltaika.pl/ Zapraszamy do zapoznania […]

 • Ministerstwo Energii

  Jako podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważoną Energia firma Europrojekty Consulting Sp. z o.o. przygotowała analizę dostępnych w roku 2017 dotacji dla sektora odnawialnych źródeł energii. Analiza ta została opublikowana na stronie Ministerstwa Energii pod adresem: http://www.me.gov.pl/node/26928 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem!

 • green-certyfikat

  Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od […]

 • MG1

  Szanowni Państwo,   informujemy, iż Europrojekty Consulting sp. z o.o.jako jedyna firma doradcza w Polsce została Partnerem Platformy Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Cieszymy się, że Platforma zrzesza liderów branży poszanowania energii w Polsce, m.in. IKEA, Saint-Gobain, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A., i inni. Link do Strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Podmioty+wspolpracujace

1 2