Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.02.2017 r.  Zarząd Województwa zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie bezzwrotnych dotacji z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Sektor podlegający dofinansowaniu dotacyjnemu – TURYSTYKA W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM. Nabór wniosków trwa w okresie od 31.03.2017 […]

 • Ministerstwo Energii

  Jako podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważoną Energia firma Europrojekty Consulting Sp. z o.o. przygotowała analizę dostępnych w roku 2017 dotacji dla sektora odnawialnych źródeł energii. Analiza ta została opublikowana na stronie Ministerstwa Energii pod adresem: http://www.me.gov.pl/node/26928 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem!

 • 68205_unia_europejska_fundusze

  Uprzejmie informujemy, iż Europrojekty Consulting Sp. z o.o. przygotowała opracowanie pn.” Analiza dotacji dla sektora OZE – luty 2017 r.” będące aktualnym zestawieniem wszystkich dostępnych możliwości finansowania inwestycji w OZE w całej Polsce, zarówno ze środków unijnych jak i krajowych. Zainteresowanych otrzymaniem opracowania prosimy o wysłanie maila w przedmiotowej sprawie. Opracowanie będzie niewątpliwie przydatnym podręcznikiem […]

 • EKOLOGIA1

  Instytucją ogłaszającą, organizującą i przeprowadzającą aukcje energetyczne (AE) jest Urząd Regulacji Energetyki. Przedmiotem aukcji jest zakontraktowanie sprzedaży energii elektrycznej z wytworzonej z instalacji odnawialnych źródeł energii. W AE wyłaniani są przedsiębiorcy, którzy zaoferują produkcję energii z odnawialnego źródła po najniższej cenie. Zwycięzca otrzyma w ten sposób wsparcie w postaci gwarantowanej ceny zakupu jego energii na […]

 • LOGO_POMORZE_ZACHODNIE_WERSJA_PODSTAWOWA

  Informujemy, iż w dniu 30.11.2016 r. opublikowany został harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2017. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/harmonogram_naborow_20161130.pdf  

 • oze1

  Informujemy, iż opublikowany został harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na rok 2017. Planowane są m.in. nabory w ramach: działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej – nabór planowany na II kwartał 2017 r.; działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, […]

 • green-certyfikat

  Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od […]

 • MG1

  Szanowni Państwo,   informujemy, iż Europrojekty Consulting sp. z o.o.jako jedyna firma doradcza w Polsce została Partnerem Platformy Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Cieszymy się, że Platforma zrzesza liderów branży poszanowania energii w Polsce, m.in. IKEA, Saint-Gobain, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A., i inni. Link do Strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Podmioty+wspolpracujace

 • Europrojekty

  Misją naszej firmy jest upowszechnienie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,  samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, przedsiębiorstw, rolników i osób fizycznych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Naszym dążeniem jest ponadto wzrost świadomości dotyczącej ochrony klimatu poprzez organizowane konferencje i szkolenia, udział w targach branżowych, publikacje i […]

 • bhp

  Finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą one mieć charakter zarówno inwestycyjny jak i doradczy. Najbardziej atrakcyjna jest oczywiście możliwość finansowania inwestycji. Może to być zakup i instalacja: – osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, – optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.), – urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, […]