Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • Od dzisiaj rolnicy mogą składać wnioski o dotacje i pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii w nowym programie NFOŚiGW pt. Agroenergia. Zwraca uwagę relatywnie niski maksymalny koszt, który Fundusz przyjął dla mogących podlegać dofinansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. To również jedyna technologia, dla której przyjęto minimalny próg mocy wykluczający z dofinansowania mikroinstalacje.  Dzisiaj Narodowy Fundusz […]

 • Uprzejmie zapraszamy Państwa na szkolenie organizowane wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. w godzinach: 11.00 – 13.30 w Północnej Izbie Gospodarczej przy Al. Wojska Polskiego 86 w Szczecinie. Tematem szkolenia będzie ogłoszony w dniu 29.03.2019 r. konkurs w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 […]

 • Informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29.03.2019 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla działania: 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji typ projektów: sektor turystyki. O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie: W konkursie wspierane […]

 • Dotacje unijne 2018-2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020   Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R Dotacja dla: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: Zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej […]

 • green certificate

  Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od […]

 • ministerstwo gospodarki logo

  Szanowni Państwo,   informujemy, iż Europrojekty Consulting sp. z o.o.jako jedyna firma doradcza w Polsce została Partnerem Platformy Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Cieszymy się, że Platforma zrzesza liderów branży poszanowania energii w Polsce, m.in. IKEA, Saint-Gobain, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A., i inni. Link do Strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Podmioty+wspolpracujace

 • Europrojekty logo

  Misją naszej firmy jest upowszechnienie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,  samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, przedsiębiorstw, rolników i osób fizycznych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Naszym dążeniem jest ponadto wzrost świadomości dotyczącej ochrony klimatu poprzez organizowane konferencje i szkolenia, udział w targach branżowych, publikacje i […]