Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • Przedstawiamy poniżej możliwości uzyskania wsparcia na inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych w ramach: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW) Termin naboru: 01.07.2020 r. – 31.10.2020 r. Beneficjenci: – małe, średnie i duże przedsiębiorstwa; – Państwowe Gospodarstwo Wodne […]

 • Uprzejmie informujemy, iż planowane jest uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Termin naboru: – planowany termin rozpoczęcia naboru: listopad 2020 r. Beneficjenci: – przedsiębiorstwa; – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; […]

 • Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zwiększonym ryzykiem zagrożenia zakażenia wirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne od 16 marca do 27 marca 2020 r.  w biurze naszej firmy została wprowadzona praca zdalna w kontakcie z Klientami, w pełni zabezpieczająca interesy wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartych umów usług doradczych. Czas […]

 • finansowanie-fotowoltaiki-dotacje

  Z dniem 31.08.2020 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa III: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz  z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie […]

 • _Obraz_euro20_i

      Istnieje możliwość aplikowania o środki zwrotne dla przedsiębiorstw w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Termin naboru: Wsparcie przyznawane w systemie ciągłym. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa. Typy projektów: – Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub […]

 • euro

    Poniżej przedstawiamy obecne oraz planowane nabory w zakresie energii odnawialne przez: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PROGRAM : MÓJ PRĄD Termin naboru: 13.01.2020 r. – 18.12.2020 r. Beneficjenci: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane […]

 • green-certyfikat

  Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od […]

 • MG1

  Szanowni Państwo,   informujemy, iż Europrojekty Consulting sp. z o.o.jako jedyna firma doradcza w Polsce została Partnerem Platformy Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Cieszymy się, że Platforma zrzesza liderów branży poszanowania energii w Polsce, m.in. IKEA, Saint-Gobain, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A., i inni. Link do Strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Podmioty+wspolpracujace

 • Europrojekty

  Misją naszej firmy jest upowszechnienie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,  samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, przedsiębiorstw, rolników i osób fizycznych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Naszym dążeniem jest ponadto wzrost świadomości dotyczącej ochrony klimatu poprzez organizowane konferencje i szkolenia, udział w targach branżowych, publikacje i […]