Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027

  • Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2020 r. odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców planujących aplikowanie w konkursie 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie działań: typ 1  – przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19; typ 2 – […]

  • Informujemy, iż opublikowany został nowy harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Planowany jest kolejny nabór w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w zakresie typu 2 projektów: typ 2: Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego […]

  • Informujemy, iż opublikowany został nowy harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Planowany jest kolejny nabór w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w zakresie typu 1 projektów: typ 1: Przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w […]

  • Uprzejmie informujemy, iż przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o wsparcie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus” od 1 października br. W naborze na zmienionych zasadach do rozdysponowania jest 1,3 mld zł. W zmienionym programie „Energia Plus” minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł, przyjęto […]

  • Informujemy, iż do końca III kwartału 2020 r. planowane jest uruchomienie naboru w ramach programu Agroenergia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieje możliwość dofinansowania projektów w zakresie: Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. […]

  • Północna Izba Gospodarcza wraz z IHK Ostbrandenburg, IHK Neubrandenburg, Kammerunion Elbe/Oder, Euroregion Pomerania, SBCUD oraz Haus der Wirtschaft 1 października 2020 r. w hotelu Novotel w Szczecinie organizują polsko – niemiecką konferencję „Europejski Zielony Ład i skutki dla przygranicznego regionu metropolitalnego Szczecin-Berlin”. Polscy i niemieccy posłowie z Brukseli mają przedstawić nam swój punkt widzenia na […]

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła właśnie nabór w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowanym do firm ze wschodniej Polski. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy wezmą w nim udział, zawalczą o nawet 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Oprócz wsparcia finansowego przedsiębiorca […]

  • Informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje zmianę harmonogramu naboru wniosków oraz ogłoszenie w IV kwartale 2020 r. dodatkowego naboru dla przedsiębiorstw w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. W ramach działania wsparte będą mogły zostać inwestycje przedsiębiorstw w zakresie zakupu środków trwałych, robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości, […]

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła właśnie nabór w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowanym do firm ze wschodniej Polski. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy wezmą w nim udział, zawalczą o nawet 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Oprócz wsparcia finansowego przedsiębiorca […]

  • Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje ogłoszenie naboru w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

1 2