Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

 • Dotacje unijne 2018-2019 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020   Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R Dotacja dla: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: Zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej […]

 • dotacje-2014-2020

  Informujemy, iż w dniu 29.10.2018 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego realizujących inwestycje w ramach następujących specjalizacji: wielkogabarytowe […]

 • _Obraz_euro20_i

  Informujemy, iż 25.09.2018 r. opublikowany zostanie nabór na bezzwrotne dotacje z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla: – Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.   O dofinansowanie starać się mogą: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, administracja rządowa, PGL Lasy Państwowe i jego […]

 • euro

  Informujemy, iż 25.09.2018 r. opublikowany zostanie nabór na bezzwrotne dotacje z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla: – Działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Nabór skierowany jest do: – Jednostek samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeń i związków – Jednostek organizacyjnych jst Typy projektów mogące otrzymać dofinansowanie: – Zabezpieczenie […]

 • finansowanie-fotowoltaiki-dotacje

  Informujemy, iż opublikowany został konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 w formie bezzwrotnych dotacji  z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, dla: Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałania 1.1.1 Wpieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowe Nabór […]

 • green-certyfikat

  Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od […]

 • MG1

  Szanowni Państwo,   informujemy, iż Europrojekty Consulting sp. z o.o.jako jedyna firma doradcza w Polsce została Partnerem Platformy Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Cieszymy się, że Platforma zrzesza liderów branży poszanowania energii w Polsce, m.in. IKEA, Saint-Gobain, VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A., i inni. Link do Strony Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowazona+energia/Podmioty+wspolpracujace

 • Europrojekty

  Misją naszej firmy jest upowszechnienie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,  samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, przedsiębiorstw, rolników i osób fizycznych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Naszym dążeniem jest ponadto wzrost świadomości dotyczącej ochrony klimatu poprzez organizowane konferencje i szkolenia, udział w targach branżowych, publikacje i […]